top of page
Untitled_Artwork (29).png
startbild animation i huvudet reel.png

Vad är en illustratör?

En illustratör är en konstnär som skapar bilder för att förstärka, komplettera eller förtydliga ett budskap eller en berättelse. Genom att använda olika konstnärliga tekniker och antingen fysiska eller digitala verktyg ger illustratören liv åt idéer och koncept genom sina bilder. 

 

Illustratörer kan arbeta inom olika områden, såsom barnboksförlag, reklambyråer, tidningar, webbdesign eller spelindustrin. 

 

Vissa illustratörer inriktar sig främst på att skapa bilder på beställning av kunder, medan andra illustratörer skapar verk för att sälja som posters och andra fysiska eller digitala produkter. 

 

Många illustratörer har även kompetens i kringliggande områden som grafisk formgivning och animation. I många sammanhang där illustration används interagerar bilderna mycket med både layout och text. Så det finns stora fördelar att anlita en illustratör som kan göra både bilderna och formgivningen parallellt. Det finns även illustratörer som har kompetens att generera text och fotografera, så om man har tur kan man hitta någon som kan göra alla delar av materialet. 

Det kan variera väldigt mycket mellan olika kreatörer hur de arbetar, men här kommer en genomgång av hur jag brukar arbeta.

 

Offert / prissättning

De flesta kunder som kontaktar mig önskar att få ett fast pris utifrån sina specifika behov. Men jag har även kunder jag arbetar för på löpande räkning. Men även om jag inte arbetar på fast pris börjar jag alltid arbetet med att göra en uppskattning av arbetet och en beräkning av kostnaden.

 

Detta gör att jag alltid börjar med att samla in den information jag behöver för att förstå vad kunden önskar. Här är en kort lista på det som jag vanligtvis frågar om:

 

  • Hur många bilder?

  • Vilket format och storlek? 

  • Vilket manér önskas? (här får kunden gärna referera till både mina bilder eller annan bild)

  • Hur komplicerade är bilderna? (hur detaljerade, hur mycket färgsättning mm)

Det är bra att vara medveten om att mängden bilder man beställer på samma gång har stor betydelse på snittkostnaden per bild. Varje nytt uppdrag har ett antal generella kostnader och moment som är konstanta vare sig det gäller en bild eller 20 bilder. En av dessa är administration kring fakturering och bokföring, en annan är tiden det tar att lära känna och förstå kunden och dennes behov.  

 

Uppstart och arbete

När jag gjort prisuppskattning och kunden godkänt min offert så är det dags att påbörja själva arbetet. Det uppkommer ofta då ytterligare några frågor som behöver svar:

  • Ska bilderna vara vektoriserade eller pixelbaserade? 

  • Vilket filformat och vilken upplösning?

  • Finns det färgkartor och annat kring grafisk profil att förhålla sig till?

 

Ofta har jag i detta skede all information jag behöver (då de flesta kunder ofta redan vet ganska specifikt vad de vill beställa), men ibland kan man behöva ha ett kreativt möte eller dialog för att spåna fram det exakta motivet. 

Sedan börjar jag nästan alltid med att skapa en ganska enkel skiss som jag skickar till kunden för godkännande innan jag ritar klart. Dock är det inte alltid det behövs, framförallt inte om det är en kund jag redan arbetat med tidigare. Detta gör alltså att kostnaden per illustration ibland kan bli lägre med tiden om jag kan uppskatta en enkel och snabb process. 

 

När kunden godkänt motivet är det dags för den sista delen i form av att färgsätta. När det är klart kan det ibland behövas någon sista justering innan jag kan skicka den slutgiltiga filen.

 

I det fasta pris jag ger så anger jag ofta att det är två korrigeringar som ingår i priset, en efter skiss och en efter att bilden ritats färdigt och färglagts. Dock är det inte skrivet i sten, utan jag brukar ofta godkänna fler ändringar så länge arbetet inte redan sprungit iväg långt bortom satt budget. 

 

Leverans och fakturering

När arbetet är färdigt och godkänt från kunden så skickar jag färdig högupplöst bild via mail eller valfri filöverföringstjänst. Och sedan skickar jag ett mail med en digital faktura. 

Hur funkar det att beställa illustrationer?

Vad kostar det att beställa illustrationer?

Att ge en exakt siffra på vad en illustration kostar är ungefär lika svårt som att svara på som hur långt ett snöre är. I alla fall utan svar på frågor kring storlek, motiv, manér mm. Det spelar också roll för styckpriset hur många bilder det är totalt. 

 

Sedan varierar det mycket mellan olika illustratörer beroende på hur etablerade de är och alltså indirekt hur mycket de kan ta betalt. Det kan dock som kund vara bra att fundera på vad summan för illustrationen innebär som timlön och vad som är en rimlig timlön för en illustratör. Man behöver också vara medveten om vad illustratören behöver lägga tid på för att kunna skapa bilden. Den tid som det tar att kommunicera med kunden är inte obetydlig och i många fall behöver även illustratören göra ett visst researcharbete för att sätta sig in i detaljer kring motivet. 

 

När jag själv beräknar kostnad för en illustration så brukar jag oftast räkna på en timkostnad på 800 kr/h (ex. moms). Och ska jag göra en grov uppskattning så hamnar kostnaden för en illustration ofta på runt 3.000-10.000 kr beroende på storlek och komplexitet. 

 

Som jag nämnde vid “att beställa illustrationer” så blir det nästan alltid en mängdrabatt om man beställer flera illustrationer då man kan dela upp kostnaden för uppstart och fakturering på flera. Vid ett större uppdrag som en bok där det kan bli runt 20-40 bilder kan kostnaden per illustration komma ända ner till 1000 kr per bild.

bottom of page